Spolek TICHÁNEK, z.s. se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacía o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - https://www.spolektichanek.cz/

Soulad s mezinárodními normami

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2.1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou zvěřejňovány ve nepřístupném formátu. Jedná se zejména dokumenty formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, které přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (např. z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Pro zobrazení PDF dokumentů je zapotřebí mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetových stránek společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Pro zobrazení a editaci souborů ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX využijte běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Na webu také můžete nalézt starší příspěvky, informace, obrázky či fotoalba, které postrádají postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 9. 2020 dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. Prohlášení bylo revidováno dne 20. 9. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:
tichanekos@email.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:

help@villiapp.com

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz