Spolek Tichánek vznikl (oficiálně registrací ze dne 7. září 2011) na popud občanů obce Tichá - prozatím především rodičů menších dětí,  kteří by se chtěli zasadit o to, aby v obci Tichá vyrostla prostranství pro trávení volného času nejen dětí, ale všech věkových kategorií.

Vzhledem k dnešní době, kdy tyto projekty a záměry je vzhledem k financím (ale i ochotě pracovat dobrovolně a bez nároku na finanční ohodnocení) možné realizovat pouze za přispění různých institucí (kraj - dotace, nadace - granty , projekty, programy, příp. sponzoři), je kladen velký důraz na to, aby v dané lokalitě vyrůstaly takové zařízení především dle představ samotných občanů, a to s jejich velkou spoluúčastí ve všech fázích projektu, s důrazem na to, aby v obci byly i neziskové organizace, které se budou přinejmenším spolupodílet společně s obcí, či v lepším případě se stanou zaštiťovateli projektu.

Jak se stát členem

Členství ve spolku je dobrovolné a bezplatné.

Členem se může stát každý, kdo se ztotožňuje s cíli spolku, jeho stanovami, podá řádně vyplněnou přihlášku a na nejbližší schůzi výkonného výboru spolku bude rozhodnuto o jeho přijetí za člena.

Člen má právo účastnit se všech jednání výkonného výboru a členské schůze spolku, účastnit se všech akcí pořádaných spolkem, podílet se na činnosti spolku, volit a být volen do všech orgánů spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a žádat o jejich vyjádření.

Přihlásit se můžete prostřednictvím naší emailové adresy tichanekos@email.cz .

Stanovy spolku

Stanovy spolku TICHÁNEK, z.s. 

Podpořte nás

Máte-li chuť a možnost nás podpořit, připravili jsme pro Vás ke stažení následující darovací smlouvu.

Darovací smlouva [.pdf]