V rámci získané dotace z Moravskoslezkého kraje z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2023 byly financovány tři výlety pro seniory z obce Tichá.

První akce proběhla v jarních měsících, kde senioři navštívili Myronovo divadlo v Ostravě  a shlédli muzikál Ďábelský lazebník z Fleet Street.
Druhá akce proběhla v Kroměříži, kde senioři vyrazili na turisticko-poznávací zájezd.

Poslední výlet se uskutečnil ve středu 20.září 2023. V ranních hodinách přihlášení účastníci zájezdu vyjeli autobusem do zámku Nová Horka a Stará Ves nad Ondřejnicí, kde byla zajištěná prohlídka kočárků a panenek, která se jim velmi líbila. V odpoledních hodinách je čekala prohlídka nově vznikající farmy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde si mohli zakoupit místní výrobky. V pozdních odpoledních hodinách se vraceli nazpět do Tiché. Tento projekt byl podpořen z „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezkém kraji na rok 2023“